מאוחדים בדרך לניצחון - צר
תמונת מחבר

הבחירות: אלו האנשים שנבחרו להנהלת לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית

כ-50 חברים נבחרו להנהלות המחוזיות ברחבי הארץ, כאשר איציק לוי נבחר פה אחד ליו”ר הלשכה ובירך את החברים: “בידיכם מופקדת המלאכה החשובה לקדם את התמקצעות ענף התיווך בישראל”