מאוחדים בדרך לניצחון - צר

מחוז גוש דן

עודד צידון

יו״ר החטיבה

גליה לוי

מנהלת החטיבה

ליאה ארז

חברת הנהלה

יורם קנר

חבר הנהלה

עופר קרליק

חבר הנהלה

זיוה ברוך

חברת הנהלה

יצחק לוי

חבר הנהלה

מחוזות ולשכות בלשכה

חברות בלשכת מתווכי הנדל״ן הארצית כגוף מקצועי הפועל למען המתווך ולמען עתידו של הענף איננה מותרות היא מחויבת במציאות!