החטיבה המסחרית

חברי לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית מחויבים לפעול עפ”י תקנון האתיקה והבוררות של הלשכה, דבר זה מביא ליצירת מערכת יחסים הוגנת וישרה בין המתווכים. הוקמה ועדת אתיקה ובוררות שמטרתה לבחון וליישר סכסוכים ומחלוקות בין המתווכים לבין עצמם וכן בין ציבור הלקוחות והמתווכים תוך מתן מענה ופתרונות הוגנים במידת הצורך.

עודד צידון

יו״ר החטיבה המסחרית
חבר לשכה משנת 2018

גליה לוי

מנהלת החטיבה המסחרית
חברת לשכה משנת 2018

ליאה ארז

חברת לשכה משנת 2018

יוסי גולן

חבר לשכה משנת 2018


שלמה זיידרמן

חבר לשכה משנת 2018


שי אנקורי

חבר לשכה משנת 2018


אסתי כהן

יו״ר וועדת חסויות
חברת לשכה משנת 2018

עופר קרליק

חבר לשכה משנת 2018


אור בן צבי קליין

יו״ר וועדת גיוס חברים
חבר לשכה משנת 2018

אדוארדו פינייבסקי

סגן יו״ר וועדת אתיקה ובוררות החטיבה המסחרית
חבר לשכה משנת 2017


יהודה בלכר

יו״ר וועדת אתיקה ובוררות חטיבה מסחרית
חבר לשכה משנת 2017


חברי המחוז

לשכות מקומיות