מאוחדים בדרך לניצחון - צר
Author picture

הכירו את המנהלים החדשים בלשכת מתווכי הנדל"ן הארצית

בחודשיים האחרונים, לשכת מתווכי הנדל”ן הארצית הייתה בעיצומה של מערכת בחירות נרחבת ב-4 מחוזות מרכזיים של הלשכה, המתקיימת אחת לשנתיים, במטרה לבחור הנהלה ויושבי ראש לכל אחד מהמחוזות. הכירו את הנבחרים