מאוחדים בדרך לניצחון - צר

המועדות נקלטה בהצלחה, נהיה בקשר בקרוב.