מאוחדים בדרך לניצחון - צר

הערות לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית לטיוטת תקנות האתיקה החדשה של משרד המשפטים

אנו רוצים להודות לכל העשרות הרבות של המתווכים ששלחו לנו את הערותיהם בנוגע להצעה לתקנות האתיקה שפורסמו לאחרונה לעיון הציבור.
לאחר בחינה של כל הערות על ידי היועצים המשפטיים והאסטרטגיים גבשנו את נייר העמדה המצורף.
נציגי לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית, יו״ר הלשכה איציק לוי וסגן יו״ר הלשכה אסף אפשטיין, נפגשו שוב עם עו״ד עמיר הרן רשם המתווכים בפועל והאחראי על מקצוע התיווך במשרד המשפטים, והעבירו לו את מסמך ההערות וחוות הדעת המשפטית-מקצועית של הלשכה בנוגע לתקנות אלו.
אנחנו תקווה שגם בנושא הזה תהיה אוזן קשבת ושיתוף פעולה פורה מצד משרד המשפטים, כדי שביחד נחזק את מקצוע התיווך ואת השירות אותו מקבלים קהל לקוחותינו.