מאוחדים בדרך לניצחון - צר

הרשמה למפגש

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנת ברשמה מוקדמת.

הכנס פתוח לכלל המתווכים מהערים כפר סבא והוד השרון