מאוחדים בדרך לניצחון - צר
Author picture

התנהלות חמורה של מתווכי מקרקעין הובילה לגיבוש כללי אתיקה חדשים

משרד המשפטים קובע כללים חדשים, בעקבות תופעות חמורות שעלו מבדיקתו, בהן מסירת מידע שגוי, היעדר הזדהות ושימוש פסול במידע