מאוחדים בדרך לניצחון - צר
תמונת מחבר

התנהלות עסקית, אישית וקהילתית בתקופת המלחמה

אסף אפשטיין, סגן יו”ר לשכת מתווכי הנדל”ן הארצית, מסביר על שלושה שלבים חשובים
בהתמודדות עם האתגרים המורכבים של בעלי העסקים בישראל בתקופת המלחמה