ועדת אתיקה ובוררות

בצילום: היועץ המשפטי - עו"ד אילן שרקון, יו"ר הוועדה - רועי זלצמן , חברי הוועדה - אלן אפשטיין ואדוארדו פינקלשטיין, יו"ר הלשכה - איציק לוי, 2019

תקנות שכת מתווכי הנדל״ן הארצית נאכפות על חברי האירגון כבר בעת חתימתו על טופס הבקשה להתקבל כחבר האירגון ועל שטר הבוררות של הלשכה. המוסד לבוררות של לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית פועל בצורה יעילה ובהיקף ארצי. קיימות הוראות מפורטות ומעודכנות לניהול בוררויות, הן למקרים שבין חברי לשכת לבין עצמם והן בין חברי הירגון לבין הלקוח. 
המטרה היא לאפשר לצרכן המבצע עסקת מקרקעין להגיע לפתרון יעיל מהיר וצודק של בעיות העלולות להתעורר וזאת מבלי להזדקק לערכאות. תוך חיסכון בהוצאות ובזמן הרב הכרוך בהן.
פסק הבורר מחייב את הצדדים כמו כל פסק דין אחר הניתן בבית המשפט ואפשר להעבירו לשלטונות האזרחיים לצורך הוצאתו לפועל.
כמו חברי לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית, גם הלקוחות יקבלו על עצמם מראש את פסק הבורר. בכל אחד מהמחוזותבארץ יש מאגר של בוררים מורשים ע״י הועדה המרכזית, אך אם קיימים חילוקי דיעות בין המחוזות השונים או בעייה שלא נפתרה ברמה המחוזית עובר הטיםול ליו״ר וועדת הבוררות הארצית. פסק הבורר הינו סופי ואי אפשר לערר עליו במוסדות לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית.

חברי הועדה

רועי זלצמן

יו״ר הועדה


■ B.A בכלכלה וניהול
■חבר וועדת המשמעת הממשלתית במינוי של שרת המשפטים (2 קדנציות, משנת 2013 ועד 2021)
■חבר הנהלת לשכת המתווכים הארצית
■יו”ר משותף מחוז השרון
■יו”ר וועדת בוררות ארצית
שותף במשרד תיווך “טרקלין נדל”ן KWraanana” משנת 2004

אלן(אילן) אפשטיין

חבר הועדה

למעלה מ – 41 שנות נסיון בייעוץ,תיווך ושיווק נדל”ן בארץ. בעבר יו”ר המוסד לבוררות של מלד”ן, יו”ר ועדת הבוררות והאתיקה בלשכת המתווכי הנדל״ן הארצית – מחוז גוש דן
זכיין אנגלו סכסון סביון/סביונים

 

 

אדוארדו פינקלשטיין

חבר הועדה

בעל נסיון של למעלה מ 40 שנה בעולם התיווך
בוגר בה׳ד 1, למד באוניברסיטה העברית חוג מדעי החברה, בורר מוסמך מטעם מכון פישר אוניברסיטת בר -אילן ומשמש ראש ועדת אתיקה ובוררות בלשכת ירושלים ב – 6 שנים אחרונות. 
בעלים במשרד התיווך “אדוארדו פינקלשטיין״

 

תקנון האתיקה ושטר הבוררות
תקנון הסדרת מחלוקות