ועדת דוברות ויחסי ציבור

מתווכים וציבור לקוחות יקרים.
לעיתים אנו עדים למתקפות חסרות תקדים על מתווכי ישראל.
בתקשורת וברשתות החברתיות מופצות לעיתים כתבות המכפישות את המתווכים ומטעות את הציבור.
רובם המחלט של המתווכים משרת נאמנה ועל פי החוק, את אלפי לקוחותינו המרוצים.

דוברי לשכת מתווכי הנדל”ן הארצית מקיימים קשר שוטף עם כלי התקשורת השונים הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית.
תפקיד הדוברים עוסק בניהול תגובות מול התקשורת, תיאום ראיונות לנבחרי הלשכה ונציגיה במידת הצורך, מתן מענה לפניות המתווכים והציבור בשאלות בירור שונות, שיתוף העשייה השוטפת של הלשכה ברשתות החברתיות ועוד.

בנוסף לכך, פועלים הדוברים בתחום ההסברה ופועל לתכנון והוצאה לפועל של חומר כתוב, לרבות דו”חות, הפקת דפי מידע, פרסומים על פעילות הלשכה והודעות למתווכים, קיום קמפיינים בהתאם לנדרש וכו’.

הדוברים הם חלק ממערך יחסי הציבור העוסק בהתמודדות עם התקשורת, בחשיפת מטרות הארגון לקהל הרחב וביצירת באז תקשורתי סביב האג’נדה או העשייה שברצון הארגון לקדם.

לפניות של עיתונאים וכלי תקשורת הנוגעים לנושאי תקשורת וקבלת מידע עיתונאי על פעילות העמותה, התנועה, או מיזמי לשכת מתווכי הנדל”ן הארצית

לשכת מתווכי הנדל”ן הארצית – הבית של המתווכים בישראל.