ועדת מחקר ומידע של לשכת המתווכים הארצית

ועדת מחקר ומידע בראשות אסף אפשטיין ביחד עמוס נעים כחבר ועדה, אוספת נתונים בתחום הנדל”ן בישראל וגם בעולם. מתקיים קשר רצוף עם ארגוני מתווכים ברחבי העולם כולל בכנסים בינלאומיים, במפגשי משלחות ייצוגיות וקונגרסים של נדל”ן.

משתתפים במפגשי מדיה כגון זום או וובינרים עם חברי לשכות מתווכים בחו”ל כנציגי ישראל. אוספים מחקרים הקשורים לנדל”ן ותחום התיווך, כגון מחקרים של האיחוד האירופי וארגון המתווכים האמריקאי וכד’. נאסף חומר מקצועי ומחקרי מרשתות התיווך הבינלאומיות להן נציגות בישראל.
מופקות כתבות לתקשורת הכתובה והדיגיטלית וחומרים לניוזלטרים מקצועיים מטעם לשכת המתווכים הארצית.

חברי הועדה

אסף אפשטיין

יו״ר הועדה
סגן יו״ר הלשכה הארצית
יו״ר מחוז ירושלים

עמוס נעים

חבר ועדה
חבר הנהלה ארצית


פעילות הועדה
העשרה ומידע בשיתוף בינלאומי
מחקרים
חוות דעת
השתתפות בכנסים בינלאומים