מאוחדים בדרך לניצחון - צר

ועדת רגולציה

כשמדובר בהגנה על מקצוע התיווך ומעמד המתווכים בישראל, אנחנו לא מתפשרים!
המתווכים בישראל מצויים במקום מרכזי וחשוב בתהליך הרכישה והמכירה של נדל”ן בישראל ולאחד ממנועי הצמיחה החשובים למשק ולכלכלה. עם זאת, אנו מתמודדים עם אתגרים ואיומים רבים על עתידנו ועתיד המקצוע שלנו.

נציגי הועדה בראשות יו״ר הועדה מר אסף אפשטיין המשמש גם כיו״ר מחוז ירושלים וסגן יו״ר הלשכה הארצית פועלים מול משרדי הממשלה השונים, חברי כנסת ושרים לקידום חוקים אשר יטיבו עם המקצוע ונלחמים באלו אשר מאיימים עליו.

אסף אפשטיין

יו״ר הועדה וסגן יו״ר הלשכה

פעילות הועדה

הגשת התנגדות לתיקון חוק המתווכים במקרקעין שהוגש לח״כ איתן כבל, יו״ר ועדת הכלכלה ולחברי הועדה

פניה למנכ״ל משרד השיכון בדרישה להסיר פרסום הפוגע בציבור המתווכים מאתר משרד הבינוי והשיכון
פניה למנהלת תחום רגולציה במשרד המשפטים בדרישה לשימוש בכספי אגרת רישוי שנתית לטובת ציבור המתווכים בישראל
דאגה הלשכה לתנאים שיאפשרו חזרה לעבודה והנפקת תו סגול מחייב לשמירה על הבריאות השיא המגפה
אגרת התיווך הוזלה מ 370 ש״ח ל 217 ש״ח
קח מנענו את הצפת השוק ב״מתווכים״ ללא שום הכשרה וניסיון
דאגה הלשכה לתנאים שיאפשרו חזרה לעבודה והנפקת תו סגול מחייב לשמירה על הבריאות השיא המגפה