ועדת שיווק ויחסי ציבור

ועדת שיווק ויחסי ציבור של הלשכה הארצית מרכזת את כל נושא התקשורת של הלשכה
עיתונות טלויזיה דוברות און ליין פייסבוק אינסטגרם טוויטר וכל אפיק דומה
הועדה נמצאת בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים משרדי הפרסום עיתונות מפיקים כתבים ועורכי תוכניות בטלויזיה
הועדה משמשת כדוברת של הלשכה עם הגורמים השונים ואחראית על הנראות וההפצה של המסרים מהלשכה הלאה

חברי הועדה

צחי זוהר

יו״ר הועדה יו״ר מחוז גוש דן

רון אקרמן

חבר ועדה

ליה ארז

חברת הועדה

אמיר פוירמן

מאיה מדיה

פיני קבסה

מסר 1

גיל איצקוביץ

חבר הועדה

חגית קלין

חברת ועדה

שי מינה

חבר ועדה

 Save as Image