רק 30 ₪ בחודש וגם אתם חברי לשכה...

חברי לשכה זכאים ל
סל הטבות בשווי 7,150 ₪
  • 12 ימי עיון בשווי 1,200 ₪
  • 2 השתלמויות שנתיות בשווי 450 ₪
  • ועידה שנתית בשווי 150 ₪ (בזום) 350 ₪ (פרונטלי).
  • סבסוד כנס שנתי באילת בשווי 1,200 ₪
  • סבסוד כנס מקצועי בחו״ל בשווי 650 ₪
  • מועדון הטבות בשווי 500 ₪
  • אירועי תרבות בשווי 300 ₪
  • 12 השתלמויות חד יומיות בשווי 1,200 ₪
  • ביה"ס לניהול פיננסי בשווי 1,000 ₪
 Save as Image