מאוחדים בדרך לניצחון - צר

לשכת רמת גן/גבעתיים

גל קבקוב

מנהלת הלשכה

חגית קליין

חברת הנהלה

משה ארליך

חבר הנהלה

אדם גורל

חבר הנהלה

מיטל דהרי

חברת הנהלה

חן בסון

חברת הנהלה

לימור שרעבי

חברת הנהלה

זיוה הלס

חברת הנהלה

מחוזות ולשכות בלשכה

חברות בלשכת מתווכי הנדל״ן הארצית כגוף מקצועי הפועל למען המתווך ולמען עתידו של הענף איננה מותרות היא מחויבת במציאות!