מאוחדים בדרך לניצחון - צר

לשכת מודיעין - מכבים - רעות

גיל חן

מנהל הלשכה

סנדרה מוראלי

חברת הנהלה

חיליק איטח

חבר הנהלה

סיגל קשאני

חברת הנהלה

אבי הורביץ

חבר הנהלה

מחוזות ולשכות בלשכה

חברות בלשכת מתווכי הנדל״ן הארצית כגוף מקצועי הפועל למען המתווך ולמען עתידו של הענף איננה מותרות היא מחויבת במציאות!