מאוחדים בדרך לניצחון - צר

מחוז גוש דן

עמית גולדמן

יו״ המחוז

גל קבקוב

מנהלת לשכת רמת גן/גבעתיים

רונית רימר

חברת הנהלה

אדם גורל

חבר הנהלה

מיטל דהרי

חברת הנהלה

שחר רבינוביץ

חבר הנהלה

מחוזות ולשכות בלשכה

חברות בלשכת מתווכי הנדל״ן הארצית כגוף מקצועי הפועל למען המתווך ולמען עתידו של הענף איננה מותרות היא מחויבת במציאות!