הנהלת מחוז השרון

חברי לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית מחויבים לפעול עפ”י תקנון האתיקה והבוררות של הלשכה, דבר זה מביא ליצירת מערכת יחסים הוגנת וישרה בין המתווכים. הוקמה ועדת אתיקה ובוררות שמטרתה לבחון וליישר סכסוכים ומחלוקות בין המתווכים לבין עצמם וכן בין ציבור הלקוחות והמתווכים תוך מתן מענה ופתרונות הוגנים במידת הצורך.

רועי זלצמן

יו״ר משותף מחוז השרון
יו״ר ועדת בוררות
חבר לשכה משנת 2015

אתי נחום

יו״ר משותף מחוז השרון
חברת לשכה משנת 2014

גיל איצקוביץ

חבר לשכה משנת 2015


רון הורוביץ

חבר לשכה משנת 2015


אילה אהרון

חברת לשכה משנת 2015


לילך ביטון

חברת לשכה משנת 2018


אלי יפתח

חבר לשכה משנת 2017


חברי המחוז

לשכות מקומיות