מאוחדים בדרך לניצחון - צר

מחוז ירושלים

אסף אפשטיין

יו״ר המחוז

אמיר אזרף

סגן יו״ר

מאיר אהרוני

סגן יו״

אדוורדו פינקלשטיין

חבר הנהלה

בני דרור

חבר הנהלה

תומר אברגיל

חבר הנהלה

מחוזות ולשכות בלשכה

חברות בלשכת מתווכי הנדל״ן הארצית כגוף מקצועי הפועל למען המתווך ולמען עתידו של הענף איננה מותרות היא מחויבת במציאות!