סילבוס פייסבוק עסקי

מפגש ראשון

מפגש שני

מפגש שלישי

מפגש רביעי

מפגש חמישי

אפשרות להרשמה זמינה עבור חברי לשכה 
להרשמה לקורס התחברו לאתר