מאוחדים בדרך לניצחון - צר

הערות לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית לטיוטת תקנות האתיקה החדשה של משרד המשפטים.

הערות לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית לטיוטת תקנות האתיקה החדשה של משרד המשפטים אנו רוצים להודות לכל העשרות הרבות של המתווכים ששלחו לנו את הערותיהם בנוגע להצעה לתקנות האתיקה שפורסמו לאחרונה לעיון הציבור.לאחר בחינה של כל הערות על ידי היועצים המשפטיים והאסטרטגיים גבשנו את נייר העמדה המצורף. נציגי לשכת מתווכי הנדל״ן הארצית, יו״ר הלשכה איציק לוי […]